تصویر آی مک پرو ۲۰۲۲

عنوان پروژه: طراحی سایت دبستان دخترانه گیو

نام کارفرما: انجمن اولیا مربیان دبستان گیو
نوع خدمات: طراحی سایت آموزشی
وضعیت: فعال
سال اجرا: 1394

سایت مدرسه دخترانه گیو در باز طراحی با امکانات و موارد درخواستی انجمن اولیا مربیان مدرسه توسط گروه توسعه و طراحی ترنج انجام شد. توجه به روحیات و رده سنی در طراحی سایت و نیز ارائه 4 طرح گرافیکی براساس فصلهای مختلف ارائه شد. دبستان دخترانه گیو واقع در منطقه 6 تهران یکی از بزرگترین فضای های آموزشی و استاندارد این منطقه را دارا است.