تصویر آی مک پرو ۲۰۲۲

عنوان پروژه: طراحی سایت تجهیزات دندانپزشکی آرتادنتکو

نام کارفرما: -
وضعیت: فعال
سال اجرا: 1395

طراحی تجهیزات دنداپزشکی آرتادنتکو زیرمجموعه شرکت پژوهشگران صنعت آرتا پیشرو در زمینه تجهیزات پرینتر سه بعدی، اسکنر سه بعدی و ماشین های کنترل دقیق ویژه دندانسازی ها ارائه می کند.