تصویر آی مک پرو ۲۰۲۲

عنوان پروژه: طراحی سایت انجمن نیکوکاری ماونداد

نام کارفرما: انجمن نیکوکاری ماونداد
نوع خدمات: طراحی سایت شرکتی
وضعیت: غیرفعال
سال اجرا: 1393

انجمن نیکوکاری ماوندادی زرتشتیان به منظور ثبت نام آنلاین و همچنین اطلاعات رسانی بهتر برای امور خیریه خود اقدام به سفارش این وبسایت نموده است.